Prof. Dr. Gürol EMEKDAŞ


  

Ankara Üniversitesi’nden 1981 yılında mezun oldu. GATA Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini tamamladıktan sonra Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda Mikrobiyoloji Doktorasını, 1993 yılında Ankara Üniversitesi’nde İşletme Ekonomisi Yüksek Lisans Programını tamamladı. 2000–2002 yılları arasında Türkiye Kızılay Derneği’nin yeniden yapılandırma projesi kapsamında aynı kurumda önce Kan Hizmetleri Müdürü, daha sonra da Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 2002 yılında bu görevinden ayrılarak Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalına profesör olarak atandı. 2016-2017 yılları arasında İstanbul Biruni Üniversitesi’nde Ar-Ge ve Teknoloji Transfer Ofisi direktörü, 2017-2018 yılları arasında Ankara Antimikrop Ar-Ge ve Biyosidal Analiz Merkezi Kurucu Sorumlu Yöneticisi görevlerini yürütmüş olup halen Dezenkon Kimya Sanayi A. Ş.’nin Ar-Ge direktörlüğü ve genel koordinatörlüğü görevlerini sürdürmektedir.


Bilimsel çalışmalarının yanı sıra çalıştığı kurumlarda kalite kültürünün yerleşmesine büyük önem verdi. 1996 yılında Ankara Mevki Hastanesi’nde (Türkiye’de Kalite Yönetim Belgesi almaya hak kazanan ilk kamu ve asker hastanesi) başlamış olduğu kalite ile ilgili çalışmalarını GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi (Türkiye’de Kalite Yönetim Belgesi almaya hak kazanan ilk eğitim ve araştırma hastanesi) ile Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde (Türkiye’de Kalite Yönetim Belgesi almaya hak kazanan ilk tıp fakültesi) Kalite Yönetimi Koordinatörü olarak sürdürdü. 2010-2014 yılları arasında Mersin Üniversitesi (Türkiye’de Kalite Yönetim Belgesi almaya hak kazanan ilk devlet üniversitesi) Kalite Sistemleri Yönetim Temsilciliği görevini yürüttü. Ayrıca Avrupa Kalite Vakfınca yapılan değerlendirme sonucunda alınan 4 yıldız mükemmellikte yetkinlik belgesinin alınmasında ekip lideri olarak yer aldı.

Mersin Üniversitesinde 2006-2014 yılları arasında yürüttüğü rektör yardımcılığı görevinin yanı sıra, dekanlık, meslek yüksek okulu müdürlüğü, üniversite hastanesi genel koordinatörlüğü, Mersin Üniversitesi Senatosu üyeliği, Akademik değerlendirme ve kalite geliştirme kurulu başkanlığı, bolonya eşgüdüm komisyonu başkanlığı, stratejik planlama kurulu başkanlığı, Üniversitelerarası Kurul Üyeliği görevlerini yürütmüştür. Ayrıca TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı’na bağlı Biyoteknoloji, Tarım, Çevre ve Gıda Teknolojileri Grubu (BİYOTEG)’nun Sağlık Çağrılı Programlar Danışma Kurulu üyeliği ile Teydeb projelerinde hakem ve izleyici olarak görevler yapmasının yanı sıra Sağlık Bakanlığı’nda Ulusal Kan Kurulu Üyeliği yaptı. 2008 yılından beri yönetim kurulu üyeliği yapmış olduğu Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği’nin 2014-2017 döneminde dernek başkanlığına seçilmiştir. Halen 2019 yılında öncülüğünde kurulmuş olan “Ekolojik Teknolojiler Yönetişim Akademisi”nin başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Kendi bilim alanı ile ilgili olarak çok sayıda Doktora/tıpta uzmanlık ve yüksek lisans tez çalışmasının yöneticiliğini yapmıştır. 63 araştırma projesinde yürütücü ve yardımcı araştırıcı olarak yer almıştır. Ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış 192 makalesi ve 228 bildirisi bulunmaktadır. Bu yayınlara çok sayıda atıf yapılmıştır. 12 kitap editörlüğü ve 1 adet çeviri editörlüğü ile 5 kitap içinde bölüm yazarlığı bulunan Prof. Dr. Gürol Emekdaş, Marine Diversity adlı bilimsel bir dergide yayımlanan makalede bir deniz canlısının ismi şahsına ithaf edilerek onurlandırılmıştır (Leptocaris emekdasi).


 

Prof. Dr. S. Nezih HEKİM


  

Lisans eğitimini 1975 yılında İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesi’nde tamamladıktan sonra 1975-1979 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fak.’nde Biyokimya uzmanlık eğitimini bitirdi. Bu eğitim sırasında 1977-1978 yılları arasında Bergen School of Medicine. Norway’de hormon çalışmaları yaptı.

Max-Planck Enstitüsü, Hannover, Almanya Deneysel Endokrinoloji Enstitüsü’nde 1979-1982 yılları arasında Misafir Bilim Adamı olarak çalıştı. 2003 yılında Marmara Üniversitesi’nde Biyokimya doktorasını bitirdi. 2009 yılında doçent ve 2017 yılında profesör oldu. İstanbul Yeni Yüzyıl ve Biruni Üniversiteleri ile Sanko ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde görev yaptı. 1983 – 2010 yılları arasında Dr.Pakize I.Tarzi Laboratuvarlarının kurucusu ve Tıbbi Direktörü olarak çalıştı. İki dönem TÜBİTAK, Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji Araştırma Enstitüsünde yönetim kurulu üyesi ve 2013-2014 yılları arasında SANKO Üniv. Rektör Danışmanı olarak görev aldı.

İstanbul Kalp Cerrahisi Vakfı, Kurucu üye, Yönetim Kurul Üyesi Türk Moleküler Tıp Derneği, Kurucu üye, Başkan Yardımcısı, Ekolojik Teknolojiler Yönetişim Akademisi Başkan Yardımcısı görevlerinde bulundu ve bulunmaktadır. Nörokimya çalışmaları ve uluslar arası başarıları nedeni ile Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 3P (1997 yılı) Araştırma Teşvik Ödülü yarışmasında ikincilik ile ödüllenmiştir.

Çok sayıda ulusal ve uluslararası yayını yanı sıra kitapları da bulunmaktadır.


 

 

Doç. Dr. Serdar SEZER


  

Dr. Sezer, akademik kariyerine 2002 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olarak başladı. 2011 yılında Organik Kimya alanında doktora çalışmalarını bitirdi.  Aynı yıl Oxford Üniversitesi’nde yeni ilaç etken madde geliştirilmesi araştırmaları üzerine çalıştı. Akademik çalışmaları sonrası, 2012 yılında Medikal sektörde Ar-Ge ve İş Geliştirme Müdürü olarak görev yaptı. Dr. Sezer, özel sektörde yönetici olarak görev yaptığı süre boyunca, Ar-Ge çalışmaları sonucu ortaya çıkardığı birçok ürünün ticarileşmesini sağladı. 2013 yılında TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Kimya Enstitüsü'nde baş uzman araştırmacı olarak çalıştı. 2015 ve 2018 yılları arasında TÜBİTAK MAM Kimyasal Teknolojisi Enstitüsü Müdür Vekilliği görevini yürüttü. Kamu yöneticiliği döneminde ilaç ve tıbbi cihaz biriminin oluşturulması, pilot  ilaç etken madde üretim tesislerinin kurulması ve ilaç sektöründe Ülkemizde yapılamayan bazı stratejik analiz alt yapılarının kurulması çalışmalarında aktif rol aldı. 2012-2018 yılları arası İlaç ve Tıbbi cihaz alanında planlanan strateji politikaları üzerine çalışmalar yürütülen birçok kamu kurumunun kurul ve komitelerinde görev aldı. Dr. Sezer 2018 yılında, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesine katıldı. Aynı yıl İlaç, Tıbbi Cihaz ve Dermokozmetik Araştırma ve Uygulama Laboratuvarını kurdu. Halen,  Süleyman Demirel Üniversitesi Doğal Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezinin müdürlüğünü yapan Dr. Sezer, Serhat Özyar “Yılın Genç Bilim İnsanı”, Mustafa Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı “Yılın Tezi ve TÜBİTAK MAM İnovasyon” ödüllerinin sahibidir.


Doç. Dr. Peter KÖRNER

 

Lisans eğitimini 1997 yılında “Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar, Hochschule für Musik Detmold” Trombon Ana Sanat Dalı, Müzik Pedagojisi Ana Sanat Dalı alanında tamamladı. 1999 yılında “Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar” da Trombon Ana Sanat Dalı, Müzik Pedagojisi Ana Sanat Dalı’nda Yüksek Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, doktora eğitimini 2002 yılında “Hochschule für Musik und Theater München” de Trombon Ana Sanat Dalı ve 2009 yılında “Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi” Trombon Ana Sanat Dalı’nda tamamladı. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmış halen Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Trombon Sanat Dalı’nda Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. Alanı ile ilgili makale ve kitapları bulunan Körner, birçok orkestrada solo konserler vermiş ve alanıyla ilgili sanat etkinliklerine katılmıştır. 1993 yılında Jugend Musiziert Birincilik Ödülü, Münster/Almanya ve Jugend Musiziert Birincilik Ödülü, Darmstadt/Almanya, 1997 yılında Jan Koetsier Förderpreis Trombon Kuartet Yarışması, "Weimarer Posaunenquartett", Münih/Almanya Birincilik Ödülü’nü almıştır. Sanatsal etkinliklerinin yanı sıra müzisyen sağlığı ve müzik aletlerinin dezenfeksiyonu konularında yoğun çalışmalar yapmaktadır. Sentetik kimyasal içermeyen doğal ürünlerin tasarımı konusunda uygulayıcı olarak deneyimleme ve sonuçları yorumlayarak yönlendirme çalışmaları yapmaktadır.


Heinrich Thein

  

1947'de Bremen'de doğdu. Bakır sazlar ve perküsyon enstrüman yapımcısıdır. Bremen ve Hamburg'da Üniversitede Müzik, Sanat, Pedagoji, Edebiyat, Coğrafya ve Müzik Aleti Yapımı okudu. 400 yıllık aile geleneği ile müzik aleti yapımcılığı yapmaktadır. 1973 yılında Münih'te “Meisterprüfung” Başyapıt: Kontrabas trombon, 1979 yılında "Bremer Förderpreis für Kunsthandwerk" ödülü, 1984 yılında da "Auguste- Papendieck- Preis" ödülü almaya hak kazanmıştır. 1972 yılında “Max & Heinrich Thein Blechblasinstrumente - Fine Brass Instruments” isimli uluslararası şirketi Max Thein ile birlikte Bremen’de kurmuştur. Kompozisyon Chrysanthemum und Tagesspiele’nin geliştirilmesi ile Geliştirilmiş Metod: Anleitung zum freien und leidenschaftlichen Klavierspiel für Interessierte und Anfänger ohne Vorkenntnisse isimli iki adet kitabı bulunmaktadır. Trompet, trombon, Korno, Tuba ve perküsyon tasarım, geliştirilme ve üretimleri ile bu müzik aletlerinin ar-ge çalışmalarında aktif görev almıştır. Halen LongUp Musical isimli koruyucu ve temizleyici ürünler konusunda bilimsel danışmanlık yapmaktadır.


cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı